A tettekhez szükséges tudás

A tettekhez szükséges tudás

Az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) egyedülálló fenntarthatósági célokat tűzött ki az Európai Unió elé, és átalakító változásokra szólít a társadalom egészében. Az ilyen nagy horderejű változások megvalósításához Európának tudásra van szüksége a cselekvéshez. Ez az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) ma közzétett jelentése szerint a meglévő tudás jobb felvételét és felhasználását, új típusú ismereteket, új ismeretszerzési módokat, és egyes szakpolitikai területeken jobb adatokat és konkrétabb célokat jelent.Az EU környezeti és éghajlati „tájképe” (The EU environment and climate policy landscape)

A tettekhez szükséges tudás – ami képessé teszi Európát a fenntarthatóságra való átállásra (Knowledge for action – Empowering the transition to a sustainable Europe) című jelentés figyelembe veszi az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA https://www.eea.europa.eu/„Európa környezete – helyzetkép és kilátások 2020-ban” című jelentésének (SOER 2020 https://eionet.kormany.hu/soer-2020 ) megállapításait Európa jelenlegi környezetvédelmi és éghajlati céljaival összefüggésben; valamint az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu) összefüggésében a fenntarthatóság eléréséhez szükséges ismereteket.A tudományos forradalmak szerkezete (The structure of scientific revolutions). Forrás: EEA, adapted from Kuhn (1962).

Az EEA jelentése szerint az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) ambició-szintje példátlan: az magába foglalja a fenntarthatatlanság kiváltó okai kezelésének szükségességét. Mindazonáltal változó, hogy ezeket az ambíciókat milyen mértékben fordították meghatározott mennyiségi célokká. A jelentés például megjegyzi, hogy a körforgásos gazdaság és a vegyi anyagok területén hiányoznak a mennyiségi célok; és hiányoznak az integrált megközelítések a környezet és az egészség témában, valamint az európai mezőgazdaság szén-semlegesítése érdekében.A rendszerszerű átalakulás tudás-rendszerének elemei (Elements of a knowledge system for systemic transformation)

Európa fenntarthatósági törekvéseinek eléréséhez jó adatok és információk szükségesek, de továbbra is jelentős tudásbeli hiányosságok maradnak például a tengeri fajokról, a nem védett fajokról és élőhelyekről, az ökoszisztéma állapotáról, az anyagminőségről, a környezeti lábnyomokról, a vegyi anyagok keverékeiről – mutat rá az EEA jelentése. A haladás jobb nyomon követésére (monitoring) is szükség van bizonyos területeken, például a körforgásos gazdaság témájában.

Európa fenntarthatósági törekvései átalakító változásokat igényelnek a társadalomban, és az ilyen változások új típusú ismereteket igényelnek – áll az EEA jelentésében. A döntéshozatal támogatásához túl kell lépni az adat- és információívek kitöltésén és a környezettel kapcsolatos ismeretek létrehozásán. Szükség van a megfelelő cselekvéshez kellő bölcsesség gyors létrehozására – ami a fenntarthatósági átmenetekhez szükséges tudásrendszer.

„Jelenleg jobban értjük a fenntarthatósági kihívásokat, mint a már rendelkezésre álló megoldásokat és azok megvalósítását. A tettekhez szükséges tudás (knowledge for action) azt jelenti, hogy erősíteni kell az ismeretek átvételét és felhasználását a társadalom egészében, hogy támogassák a fenntarthatósági átmenethez szükséges változások sebességét és léptékét.”

Hans Bruyninckx, EEA ügyvezető igazgató

Az EEA-jelentés kimondja, hogy az átalakulást nem lehet csak környezetvédelmi politikával elérni. Ehelyett fiskális, ágazati, ipari, jóléti, oktatási, foglalkoztatási, regionális, innovációs és kutatási szakpolitikákra van szükség, a cselekvéshez szükséges ismereteket integrálni kell mindezen területekre, és az érintettek széles körét be kell vonni a fejlesztésbe.

A jelentésről szóló angol nyelvű sajtónyilatkozat elérhető itt: https://www.eea.europa.eu/highlights/europes-sustainability-agenda-needs-knowledge