Meghívó egyesületi közgyűlésre

Meghívó egyesületi közgyűlésre

„A természet változik. És mi teljesen függünk ettől a változó világtól.

 Ez biztosítja az élelmünket, a vizet és a levegőt.

 Nincs ennél nagyobb értékünk, muszáj megvédenünk.”

                                                                                    (David Attenborough)

Tisztelettel meghívjuk Önt a Környezet- és Természetvédők

Csongrád Városi Egyesülete közgyűlésére

Időpontja: 2022. május  23. (hétfő) du. 16:30 óra

Helye: Csongrádi  Batsányi János Gimnázium és Kollégium

(Kollégium, Csongrád terem)

CS O N G R Á D

Szent György u. 1.

N A P I R E N D

  1. A vezetőség beszámolója a 2021. évben végzett munkáról (programok, eredmények, pályázatok, támogatások, pénzügyi helyzet, közhasznú jelentés, taglétszám alakulása), a beszámoló elfogadása
  2. Az  Ellenőrző Bizottság beszámolója, a beszámoló elfogadása
  3. A 2022. évi munkaprogram ismertetése, elfogadása
  4. A 2022. évi költségvetési terv ismertetése, elfogadása

5.   Jelölő Bizottsági tagok megválasztása a 2023. Elnökségválasztó közgyűlésünkre

6.   Bejelentések

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Alapszabályunk szerint Határozatképtelenség miatt  a közgyűlést ugyanazon a napon megismételjük a meghívón szereplő időpontot követő 15 perc eltelte után. A megismételt  közgyűlés 15 percen belül történő összehívása során az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Csongrád, 2022. május 10.                                                                         

Deák József elnök

További információ : 06- 63/481-033

                                  06-30/6327-275

E-mail: kornyezetvedok@csongrad.hu